Service en onderhoud

Print

Service en onderhoud

Alleen de aanschaf van veiligheidsvoorzieningen is niet voldoende. Regelmatige controle door de gebruiker zelf en door een erkend onderhoudsbedrijf is van groot belang. Alleen dán bent u er zeker van dat in geval van een calamiteit deze voorzieningen nog betrouwbaar en adequaat kunnen worden ingezet. Chubb Fire & Security is een erkend onderhoudsbedrijf en voert controles uit overeenkomstig de vastgestelde onderhoudsnormen.
 

Controle en onderhoud inbraakbeveiliging

In veel gevallen stelt de verzekering het jaarlijks onderhouden van uw inbraakbeveiligingssysteem conform de Borg regeling verplicht. Wij  kunnen dit onderhoud voor u uitvoeren.  Wij controleren de werking van uw systeem, testen de cruciale onderdelen zoals de doormelding en eventuele overvalknoppen en controleren of gewijzigde situaties invloed hebben op het detecteren van ongenode gasten.
 
 

Beheerstaken brandmeldinstallaties (BBMI)

Chubb Fire & Security kan voor u de BBMI uitvoeren. Wij verzorgen de periodieke inspectie van uw brandmeld- en ontruimingssysteem, actualiseren de logboeken en attenderen u op eventuele onvolkomenheden. Door de BBMI aan ons uit te besteden voldoet u aan de eisen die het gebruiksbesluit aan u stelt en hoeft u zich geen zorgen te maken of de BMI taken juist worden uitgevoerd.
 
 

Controle en onderhoud brandmeldsystemen

In veel gevallen stelt de verzekering, de gemeente en/of de brandweer het onderhoud van uw brandmeldsysteem conform de NEN 2654 en NEN 2535 verplicht. Wij kunnen dit onderhoud voor u uitvoeren. We controleren o.a. de werking van de alarmgevers, testen de detectie, analyseren de vervuilingsgraad en testen eventuele sturingen en doormeldingen.
Doordat veel van onze systemen diagnostische software bezitten kunnen wij u via onze alarmcentraleservice op hoogte brengen als er vervuiling van uw branddetectie optreedt. Zo kunt u ruim voordat een storing zich openbaard maatregelen laten nemen en de continuïteit van uw systeem waarborgen.
 
 

Controle en onderhoud blussystemen

Het testen en onderhouden van blussystemen is cruciaal voor de werking er van. Door uw systemen periodiek door Chubb Fire & Security te laten testen en onderhouden voldoet u aan de wettelijke bepalingen. Wij controleren voor u o.a. het leidingwerk, opslagtanks, testen de pompen en de samenhang van de installatie.
Chubb Fire & Security heeft voor het testen van schuimblussystemen milieuvriendelijk testschuim ontwikkeld. Zo kunnen wij uw systeem op werking testen zonder dat dit milieu belast is en u geconfronteerd wordt met hoge kosten voor de afvoer van vervuild water. Het testschuim is tevens aanzienlijk goedkoper dan het reguliere schuimvormende middel waardoor u bij het testen  aanzienlijk op kosten kunt besparen.
 
 

Controle en onderhoud camerabeveiliging

Er is niets zo vervelend om er naar een calamiteit achter te komen dat de opgenomen beelden van uw camerasysteem wazig zijn, de camera verdraaid was of de recorder helemaal niets heeft opgenomen. Dit kunt u voorkomen door uw systeem door Chubb Fire & Security te laten controleren en onderhouden. Wij controleren voor u de werking van het systeem en de afstelling van afzonderlijke onderdelen.
Desgewenst controleert onze alarmcentrale vanaf afstand voor u de positie van de camera’s en de kwaliteit van het beeld. Ook kunnen zij proactief de opnamefunctie van u recorder controleren en u op de hoogte brengen bij geconstateerde onregelmatigheden of gebreken.

 

Controle en onderhoud kleine blusmiddelen

Chubb Fire & Security adviseert om brandblussers en brandslanghaspels afhankelijk van de brandrisico’s en omgeving minimaal eenmaal per jaar te laten controleren door één van onze REOB-erkende onderhoudsmonteurs. Zij controleren de blusser jaarlijks op de werking en eventuele onvolkomenheden. Eén keer in de vijf jaar vindt een uitgebreide controle en hervulling plaats. Bij brandslanghaspels wordt na vijf jaar op de slang een druktest uitgevoerd.
 
 

Controle en onderhoud noodverlichting

Chubb Fire & Security kan het onderhoud van uw blusmiddelen combineren met het onderhoud van de noodverlichtingsarmaturen. Door periodieke controle en preventief onderhoud aan uw  noodverlichtingsinstallatie kunt u er op vertrouwen dat deze optimaal functioneert. Wij kijken dan zowel naar de vluchtroute-verlichting, antipaniekverlichting en de verlichting van werkplekken met een verhoogd risico.

ContactUs

Neem contact op

Heeft u nog vragen over onze service en onderhouds mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op.