mileuverantwoord

Print

Milieu

Chubb Fire & Security vindt het belangrijk om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen wij door de Environment, Health & Safety (EH&S) doelstellingen die ons moederbedrijf United Technologies (UTC) hanteert na te streven. Doordat de verschillende Research & Development (R&D) afdelingen binnen UTC over de gehele wereld met elkaar samenwerken, zijn wij in staat nieuwe (milieuvriendelijkere en duurzamere) producten te ontwikkelen en onze afvalverwerking op een correcte wijze te beheren.
 
Chubb Fire & Security’s Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet): De Triple-P benadering.
 
 

MVO maatregelen

Duurzaam ondernemen betekent dat Chubb Fire & Security de zorg voor het milieu, de zorg voor het welzijn van onze medewerkers en de zorg voor de samenleving integreren in de bedrijfsactiviteiten.
 

MVO maatregelen die binnen Chubb Fire & Security geïmplementeerd zijn:

Op het gebied van People:

 • Code of Ethics (gedragscode)
  Dit is een ‘code’ die voorschrijft hoe je met elkaar om dient te gaan. Ethisch handelen en zaken doen is een onderdeel van ons dagelijks beleid.
 • Employees Benefit
  Dit programma biedt onze medewerkers allerlei voordelen, van toegangskaartjes voor pretparken tot korting bij sportscholen.
 • Social return
  Social return kandidaten krijgen een afgemeten pakket van werkzaamheden toegekend waarin alle taken en afspraken afgestemd zijn op de fysieke en lichamelijke mogelijkheden.
 • Sponsoring
  Chubb Fire & Security vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de samenleving en daarom sponsoren wij:
  • Het Ronald McDonald Kinderfonds

 

Op het gebied van Planet:

 • Milieuprogramma
  Jaarlijks stelt de EH&S manager samen met de directie een milieuprogramma op. Het doel van het milieuprogramma is de huidige milieudoelstellingen en -taakstellingen inzichtelijk te hebben en na te streven. Een doelstelling is het terugdringen van CO2-uitstoot en het reduceren van afval.
 • Productieprocessen
  Binnen elk procesonderdeel van Chubb Fire & Security worden de volgende onderwerpen vastgelegd:
  • Emissies naar de lucht;
  • Lozingen op het oppervlaktewater;
  • Behandeling van afvalstoffen (chemische- en overige afvalstoffen);
  • Verontreiniging van de bodem;
  • Het gebruik van energie, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen;
  • Geluidshinder;
  • Overige plaatselijke milieu- en samenlevingsaangelegenheden.
 • Duurzaam inkopen
  De milieu- en sociale aspecten van een aan te schaffen product of dienst speelt binnen Chubb Fire & Security een belangrijke rol. Wij houden o.a. rekening met CO2-uitstoot, afval, arbeidsomstandigheden en mensenrechten.
 • Duurzaam verwerken
  Chubb Fire & Security besteedt veel aandacht aan het milieu tijdens en na een project. Wij zetten alleen gecertificeerde afvalverwerkers in die alle afvalstromen controleren en zorgdragen voor een milieuverantwoordelijke verwerking. Daarnaast zijn onze medewerkers opgeleid om tijdens de werkzaamheden de duurzaamheid van het proces en installaties te blijven monitoren.

 

 

Op het gebied van Profit:

 • FIRA Rating System
  ​Chubb Fire & Security ​​maakt gebruik van het Fira Rating System om de duurzaamheid van haar organisatie te definiëren en te structureren. Samen met FIRA bouwen wij aan een duurzame bedrijfsvoering, wat heeft geresulteerd in een door FIRA gevalideerd Extended CSR Report.
 • Wagenpark
  In de EH&S doelstellingen van UTC is een richtlijn opgenomen dat de CO2-uitstoot moet worden beperkt. Om aan deze doelstelling te voldoen, naast dat ons wagenpark voldoet aan de Euro-5 norm, zijn onze auto’s voorzien van een Voertuig Informatie Systeem (VIS). Dit systeem verzamelt gegevens over het gebruik van een auto door een ingebouwde centrale unit (GPS-module) en display.

 

 

ContactUs

Neem contact op

Heeft u nog vragen over het maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen van Chubb Fire & Security?
Neem contact met ons op.

FIRA