Code of Ethics

Print

Ethisch handelen - Code of Ethics

Chubb Fire & Security heeft zichtzelf de hoogste normen van ethiek en zakelijk gedrag opgelegd. Dit betreft de relaties met onze klanten, leveranciers, aandeelhouders, concurrenten, de samenleving waarbinnen we werkzaam zijn en tussen de medewerkers onderling op elk niveau van de organisatie. Deze gedragscode is beschreven in de ‘Code of Ethics’.

De Code of Ethics van UTC is van toepassing op UTC en haar dochtermaatschappijen, overal ter wereld. Deze gedragscode bevat niet alleen de regels waaraan onze handelingen zijn onderworpen, maar geeft ook uitdrukkingen aan fundamentele waarden en is een kader voor besluitvorming.

 

De fundering van ethische bedrijfspraktijken bij UTC is als volgt:

  • We houden ons aan de wet 
  • We handelen naar eer en geweten 
  • We houden rekening met de invloed van onze beslissingen op onze belangengroepen en zoeken naar eerlijke oplossingen 
  • We communiceren openlijk en effectief met onze belangengroepen 
  • We streven er altijd naar vertrouwen op te bouwen, respect te tonen en integer te handelen

 

Binnen Chubb Fire & Security zijn Ethics and Compliance Officers aangesteld die toezien op naleving van de Code of Ethics.

ContactUs

Neem contact op

Heeft u nog vragen?
Neem contact met ons op.